Kristen-Islam

KRISTEN VS ISLAM
Benang Merah Kristen-Islam ?
Islam Meluruskan Kristen ?
AntiKristus, Islam & Yahudi
Mummi Firaun: Quran vs Bible (1)
Mummi Firaun: Quran vs Bible (2)

ISHAK VS ISMAIL
Siapa yang dikorbankan: Ishak atau Ismael?
Ishak : Anak yang Tunggal
Hagar menggendong Ismael ?
Bukti Penulisan Nama Ishak Sebagai Anak Tunggal

MUHAMMAD DALAM ALKITAB?
Yud 1:14: Nubuatan untuk Muhammad bersama 10.000 pasukannya?
Dia Datang Bersama 10.000 Orang Kudus
Siapakah Parakletos?
Nabi Itu Haris Mati - Ulangan 18:20
Share:

Tidak ada komentar: